Tagalog Dictionary

Sa kinauukulan
kinauukulan comp. To whom it may concern
sa labas
sa labas comp. 1. externally; on the outside; 2. outside of; 3. on the outskirts; 4. outdoors [adv.]
sa lahat ng oras
lahat comp. for all time; all the time
sa lahat ng panahon
lahat; panahon comp. at all times
sa likod ng
likod comp. behind; at the back of
sa likuran ng
likuran comp. behind; at the back of
sa loob
sa loob comp. inside; internally; inwardly; interior [adv.]
sa loob ng maghapon
loob comp. all day long
sa lugal ng/ni
lugal comp. instead of; in place of
sa madaling sabi
madaling comp. in brief; briefly; in a few words
sa maikling salita
maikling salita comp. in a nutshell; in a few words
sa malapit doon/roon
doon/roon comp. thereabout; thereabouts; near that place
sa malayo
sa malayo comp. 1. afar; from/at/to a great distance; 2. in the distance
sa maraming lugal/lugar
lugal/lugar comp. far and wide; everywhere
sa may
comp. near; somewhat/somewhere near
sa mga gayong oras
gayong comp. thereabouts; near that time
sa nasa ilalim ng
comp. below; underneath; subordinate
sa ngalan ng/ni
comp. on behalf of; in the name of
sa oras na
comp. when; at any time in the future
sa paanong paraan
paraan comp. however; in whatever way
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z