Tagalog Dictionary

sa pag-iisip
comp. mentally; with the mind; in the mind
sa paggunita
sa paggunita comp. in retrospect
sa pagiging
sa pagiging comp. for being (something)
sa pagitan ng
comp. 1. between; 2. midway
sa pagkatao
comp. personally (as a person)
sa pagluluto
sa pagluluto comp. culinary; for cooking; used in cooking
sa palagay ko
palagay comp. to my mind; in my opinion
sa palibot
comp. around; on all sides of
sa pamamagitan ng
comp. through the means of
sa panahon
sa panahon comp. on time; timely [adv.]
sa panahon ito
panahon ito comp. nowadays; in these times
sa puhunan
comp. at cost
sa radyo
adj. radio; having to do with radio
sa salita
sa salita comp. 1. verbal [adj.]; 2. oral [adj.]; 3. verbally [adv.]
sa sarili
comp. singly; separately [adv.]
sa simula
sa simula comp. at first; at the outset
sa simula pa
simula comp. beforehand; primarily; originally [adv.]
sa tabi
sa tabi comp. beside [prep.]; alongside [adv.]
sa tagiliran
comp. at one side
sa takdang oras
takdang comp. on time; at the right time
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z