Tagalog Dictionary

tagapagbando
tagapagbando n. announcer; proclaimer
tagapagbatas
tagapagbatas adj. legislative
tagapagbili
tagapagbili n. seller
tagapagbunsod
tagapagbunsod n. person who launches project; pioneer
tagapagdala
tagapagdala n. carrier; delivery man
tagapagdala ng oras
tagapagdala ng oras comp. timekeeper
tagapagdikta
tagapagdikta n. prompter
tagapaggawa
tagapaggawa n. workman; repairer
tagapaghalaga
tagapaghalaga n. evaluator
tagapaghatid
tagapaghatid n. 1. countenancer; 2. usher; 3. messenger
tagapaghiganti
tagapaghiganti n. avenger; one who avenges a wrong
tagapaghugas ng pinggan
pinggan comp. dishwasher
tagapagkalat
n. transmitter (person or thing)
tagapagkulot
tagapagkulot n. hairdresser
tagapaglarawan
n. mirror [fig.] (whatever gives a true description)
tagapagligtas
tagapagligtas n. saviour; redeemer (person)
tagapaglingkod
tagapaglingkod n. person who waits on another to help and serve; attendant
tagapaglingkod (mga -)
tagapaglingkod n., pl. suite; group of attendants
tagapaglinis
n. cleaner (person)
tagapagluto
tagapagluto n. cook
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z