Tagalog Dictionary

walang-katumbas
walang-katumbas adj. incomparable; without any equivalent
walang-katwiran
walang-katwiran adj. 1. unreasonable; 2. groundless
walang-kaugnayan
walang-kaugnayan adj. 1. unconnected; 2. foreign; irrelevant
walang-kaugnayan sa relihiyon
walang-kaugnayan sa relihiyon adj. secular; worldly; not religious or sacred
walang-kawawaan
walang-kawawaan adj. having no apparent meaning
walang-kaya
walang-kaya adj. 1. helpless; 2. incompetent; 3. unequal; 4. incapable
walang-kibo
walang-kibo adj. 1. motionless; 2. silent
walang-kinakampihan
walang-kinakampihan adj. neutral
walang-kinalaman
walang-kinalaman adj. irrespective; regardless; not considering
walang-kinikilingan
walang-kinikilingan adj. unprejudiced; fair; impartial
walang-kondisyones
walang-kondisyones adj. unconditional
walang-konsiderasyon
walang-konsiderasyon adj. inconsiderate
walang-konsiyensiya
walang-konsiyensiya adj. unscrupulous
walang-kulang
walang-kulang adj. complete
walang-kuwenta
walang-kuwenta adj. unimportant; insignificant; childish
walang-kuwentang tao
walang-kuwentang tao comp. bum; riffraff; worthless people
walang-laban
walang-laban adj. defenceless (US: defenseless)
walang-labis
walang-labis adj. exact
walang-labis
walang-labis adv. exactly; just as one has been told
walang-lagda
walang-lagda adj. anonymous; not signed
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z