Tagalog Dictionary

walang-lagot
walang-lagot adj. unbroken; uninterrupted
walang-lakas
walang-lakas adj. without strength or vigour ((S: vigor); powerless
walang-laman
walang-laman adj. bare; empty; vacant; not occupied
walang-laman ang ulo
walang-laman comp. empty of thought or intelligence
walang-lamang tangkas
comp. empty set (mathematics)
walang-lapian
walang-lapian adj. non-partisan; not supporting any political party
walang-lasa
walang-lasa adj. tasteless; unsavoury (US: unsavory)
walang-latoy
walang-latoy adj. tasteless; insipid
walang-likat
walang-likat adj. without interruption
walang-lingung-likod
walang-lingung-likod adj., adv. without considering previous circumstances
walang-lingunlikod
walang-lingunlikod adj. without looking back at all
walang-loob
walang-loob adj. without courage
walang-lubay
walang-lubay adj. persistent; lasting; continuing
walang-lugal
walang-lugal adj. without space; without vacancy; without free time
walang-lunas
walang-lunas adj. 1. incurable; 2. insoluble (problem)
walang-magawa
walang-magawa adj. having nothing to do
walang-magawa
walang-magawa adj. powerless; helpless
walang-maipipintas
walang-maipipintas adj. inoffensive; irreproachable; faultless
walang-makatumbas
walang-makatumbas adj. incomparable; without any equivalent
walang-makuha
walang-makuha adj. unobtainable
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z