Tagalog Dictionary

wala sa ugali
wala sa ugali comp. foreign to one's nature
walain
walain (niwawala, niwala, wawalain) v., inf. consider something of no value
walain
walain adj. easily lost
walaing-halaga
walaing-halaga (niwawalang-halaga, niwalang-halaga, wawalaing-halaga) v., inf. pay too little attention to; invalidate; make valueless
walang
walang mga kasangkapan comp. unfurnished; without furniture
walang hugis
adj. amorphous
walang laman
laman comp. vacuum
walang matibay na pasiya
walang; pasiya comp. irresolute; not firm in purpose or decision
walang sinuman
walang sinuman comp. none; nobody; no one
walang-abiso
walang-abiso adv. without notice
walang-abog
walang-abog adv. suddenly; without previous notice
walang-adorno
walang-adorno adj. without decoration
walang-alinlangan
walang-alinlangan adj. decided; definite; unquestionable
walang-alinlangan
walang-alinlangan adv. without question; decidedly; distinctly
walang-anak
walang-anak adj. childless
walang-anu-ano
walang-anu-ano adv. all of a sudden
walang-anuman
walang-anuman adj. 1. unimportant; nothing; 2. unmindful
Walang-anuman
Walang-anuman! intrj. Don't mention it! It's all right!
walang-armas
walang-armas adj. unarmed
walang-armonia
walang-armonia adj. discordant; not in harmony
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z