Tagalog Dictionary

walang-gusto
walang-gusto adj. with no desire/wish; with disapproval
walang-habag
walang-habag adj. pitiless; uncompassionate
walang-habas
walang-habas adj. reckless; careless
walang-halaga
walang-halaga adj. trivial; worthless; vain; puny; petty
walang-halo
walang-halo adj. unadulterated; pure; unmixed
walang-hanapbuhay
walang-hanapbuhay adj. unemployed; out of work
walang-hanggan
walang-hanggan adj. infinite; boundless; unqualified
walang-hanggan
walang-hanggan adv. infinitely
walang-hangganan
walang-hangganan adj. unlimited; illimitable; measureless
walang-hinayang
walang-hinayang adj. unsparing; very generous; liberal
walang-hinga
walang-hinga adj. without breathing; holding one's breath
walang-hinto
walang-hinto adj. 1. continual; 2. strenuous; 3. nonstop; 4. tireless
walang-hiya
walang-hiya adj. shameless; impudent; barefaced; thick-skinned
walang-hiyang tao
walang-hiyang tao comp. reprobate [n] ; very wicked person [n]
walang-hubog
walang-hubog adj. shapeless; without definite shape
walang-humpay
walang-humpay adj. unceasing; continuous; incessant; endless
walang-iba
walang-iba adj. no other
walang-ibabayad
walang-ibabayad adj. insolvent; not able to pay debts
walang-imik
walang-imik adj. quiet; silent; reticent; speechless
walang-inaalaala
walang-inaalaala adj. carefree; without worry
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z