Tagalog Dictionary

walang-kapara
walang-kapara adj. incomparable; matchless
walang-kapararakan
walang-kapararakan adj. worthless; of noe value or advantage
walang-kaparis
walang-kaparis adj. without equal; inimitable; matchless
walang-kapintasan
walang-kapintasan adj. perfect; faultless; flawless
walang-kapirmihan
walang-kapirmihan adj. without any permanence; unstable
walang-karanasan
walang-karanasan adj. inexperienced
walang-karapatan
walang-karapatan adj. having no right at all
walang-kasalanan
walang-kasalanan adj. 1. sinless; 2. innocent; doing no wrong
walang-kasaliw na tugtog
walang-kasaliw na tugtog comp. unaccompanied (music)
walang-kasaysayan
walang-kasaysayan adj. 1. baseless; 2. fruitless; 3. futile; 4. worthless
walang-kasaysayan
walang-kasaysayan adj. silly; trifling; childish
walang-kasaysayang tao
walang-kasaysayang tao comp. tramp; vagabond; rascal
walang-kasigla-sigla
walang-kasigla-sigla adj. very dry [fig.]; not at all interesting; without spirit
walang-kasinghalaga
walang-kasinghalaga adj. of incomparable value
walang-kasiyahan
walang-kasiyahan adj. insatiable; cannot be satisfied
walang-katapusan
walang-katapusan adj. endless; without end
walang-katiyakan
walang-katiyakan adj. 1. indecisive; 2. doubtful; 3. precarious; 5. unlikely
walang-katotohanan
walang-katotohanan adj. untruthful
walang-katulad
walang-katulad adj. 1. incomparable; matchless; 2. indescribable; 3. unprecedented
walang-katulong
walang-katulong adj. unaided; without help; unattended
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z