Tagalog Dictionary

paagahin ang petsa
(pinaaaga, pinaaga, paaagahin (ang petsa)) v., inf. antedate; give an earlier date to
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z