Tagalog Dictionary

sa bawa't panahon
panahon comp. periodically; at regular intervals
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z