Tagalog Dictionary

sa buong itinagal
sa buong itinagal comp. throughout; all the way through [adv.]
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z