Tagalog Dictionary

dalanginan
(dinadalanginan, dinalanginan, dadalanginan) v., inf. pray (to God) for help
dalanginan
dalanginan adj. used in or for praying
dalanginan
dalanginan n. place where one prays
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z