asuran

Tagalog

asuran n. anvil


comp., n. coral reef


Holmiyum

Tagalog

n. Holmium (Ho)


iringin

Tagalog

iringin (iniiring, iniring, iiringin) v., inf. treat (someone) disdainfully


comp., n., mat. least common multiplekalaliman

Tagalog

n. profundity; depth


kompositor

Tagalog

kompositor n. 1. musical composer; 2. typesetter (linotype)


magpainam

Tagalog

(nagpapainam, nagpainam, magpapainam) v., inf. elaborate; make better


munini

Tagalog

munini n. abundance; multitude; swarm


pagbibigayan

Tagalog

pagbibigayan n. compromise


paggasta

Tagalog

paggasta n. act of spending (money)


pagtatamasa

Tagalog

n. enjoying one's wealth or abundance of good things


(pinapapagdalamhati, pinapagdalamhati, papapagdalamhatiin) v., inf. cause someone to suffer extreme sorrow


Renyum

Tagalog

n. Rhenium (Re)


sampuraduhin

Tagalog

(sinasampurado, sinampurado, sasampuraduhin) v., inf. prepare ingredients to make rice porridge with chocolate


sang-ayon

Tagalog

adj. 1. disposed; willing; 2. agreeable; 3. affirmative


singkad

Tagalog

singkad adv. exactly; completely


takungan

Tagalog

takungan (tinatakungan, tinakungan, tatakungan) v., inf. heel; put a heel or heels on


tuklapan

Tagalog

tuklapan (tinutuklapan, tinuklapan, tutuklapan) v., inf. have a surface cleared of what was glued to it


tumagal

Tagalog

tumagal (tumatagal, tumagal, tatagal) v., inf. endure; last; persist; stand; last long


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z