alumna

Tagalog

n. graduate from school or collegebalibol

Tagalog

n. auger; bit; drill; awl


dais

Tagalog

dais adj. close together


grasahan

Tagalog

(ginagrasahan, grinasahan, gagrasahan) v., inf. grease; put grease on


harang

Tagalog

n. bar; barrier; obstacle


hibas

Tagalog

hibas n. low tide


iksemsiyon

Tagalog

iksemsiyon n. exemption; freedom from duty


karaniwang tao

Tagalog

comp., n. 1. layman; 2. [pl.] laity; 3. [coll., pl.] small fry; 4. the masses


kitsenet

Tagalog

kitsenet n. kitchenette


libereysyon

Tagalog

libereysyon n. liberation


mabitag

Tagalog

mabitag (nabibitag, nabitag, mabibitag) v., inf. be snared


magbarilan

Tagalog

magbarilan (nagbabarilan, nagbarilan, magbabarilan) v., inf. shoot (at) one another


magkagantimpala

Tagalog

magkagantimpala (nagkakagantimpala, nagkagantimpala, magkakagantimpala) v., inf. draw or win a prize


mahapis

Tagalog

(nahahapis, nahapis, mahahapis) v., inf. be in distress; feel despondent, etc.


mapagtiyaga

Tagalog

mapagtiyaga adj. persevering; diligent


nakahimpil

Tagalog

nakahimpil adj. stopped; parked; stationary


paghahaliryong

Tagalog

paghahaliryong n. transporting or carrying things little by little


pagkaulian

Tagalog

pagkaulian n. senility


pilapil

Tagalog

n. low bank of earth (as in ricefields)


sawata

Tagalog

sawata n. checking; prevention; stopping


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z