arawan

Tagalog

arawan adj. daily


bomba

Tagalog

n. 1. pump; 2. fire engine; 3. air blower; 4. waterhose; 5. explosive; 6. firecracker; 7. attack (verbal)


halambat

Tagalog

halambat n. provisional fence


imapa

Tagalog

(iminamapa, iminapa, imamapa) v., inf. map; make a map of


ingkargo

Tagalog

n. 1. charge; commission; 2. order for merchandise and services, etc.karayaan

Tagalog

n. hoax; trick; fallacy


karne ng baka

Tagalog

karne ng baka comp., n. beef


mag-espiya

Tagalog

mag-espiya (nag-eespiya, nag-espiya, mag-eespiya) v., inf. become a spy; spy


magmasilya

Tagalog

(nagmamasilya, nagmasilya, magmamasilya) v., inf. putty


masusi

Tagalog

masusi adj. minute; detailed; exact


pag-aalipusta

Tagalog

pag-aalipusta n. act of insulting


paghapon

Tagalog

n. perching of birds


pagsasanggunian

Tagalog

pgsasanggunian n. consultation; meeting for talking over something


palubog

Tagalog

palubog n. about to sink or set (e.g. sun)


posasan

Tagalog

(pinoposasan, pinosasan, poposasan) v., inf. handcuff; manacle; shackle


sulambi

Tagalog

sulambi n. 1. eaves; 2. small annex to a house


tibtib

Tagalog

tibtib n., bot. sugarcane cuttings used for planting


tulisang-dagat

Tagalog

tulisang-dagat n. pirate


tumalab

Tagalog

tumalab (tumatalab, tumalab, tatalab) v., inf. take effect


upasala

Tagalog

upasala n. scolding; insulting language; vituperation


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z