Tagalog Dictionary

maaaring mabuhay sa lupa o sa tubig
maaaring; lupa comp. amphibious [adj.]
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z