Tagalog Dictionary

sa buong bansa
sa buong bansa comp. nationwide [adj., adv.]
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z