List of Tagalog words starting with the letter M - Page 117

maglagari

Tagalog

maglagari (naglalagari, naglagari, maglalagari) v., inf. saw; cut with a sawmaglagay

Tagalog

maglagay (naglalagay, naglagay, maglalagay) v., inf. 1. put; 2. give a bribe


maglagay ng muwebles (naglalagay, naglagay, maglalagay (ng muwebles)) v., inf. furnish; supply with furniture


maglagay sa pamantayan (naglalagay, naglagay, maglalagay (sa pamantayan)) v., inf. standardize


maglagdaan

Tagalog

maglagdaan (naglalagdaan, naglagdaan, maglalagdaan) v., inf. sign together


maglaglag

Tagalog

maglaglag (naglalaglag, naglaglag, maglalaglag) v., inf. drop; let fall


maglagos

Tagalog

maglagos (naglalagos, naglagos, maglalagos) v., inf. penetrate; go through; pierce through


maglagpak

Tagalog

maglagpak (naglalagpak, naglagpak, maglalagpak) v., inf. topple down; overturn


(naglalagus-lagusan, naglagus-lagusan, maglalagus-lagusan) v., inf. pass through repeatedly


maglahad

Tagalog

(naglalahad, naglahad, maglalahad) v., inf. 1. set forth in words; 2. expose; uncover


maglahi

Tagalog

maglahi (naglalahi, naglahi, maglalahi) v., inf. breed animals


maglaho

Tagalog

maglaho (naglalaho, naglaho, maglalaho) v., inf. dissolve; fade away; vanish


maglahok

Tagalog

maglahok (naglalahok, naglahok, maglalahok) v., inf. add; mix


maglakad

Tagalog

maglakad (naglalakad, naglakad, maglalakad) v., inf. engage in trade, etc.


maglakad

Tagalog

maglakad (naglalakad, naglakad, maglalakad) v., inf. walk; tramp; go on foot


maglakad nang mahaba (naglalakad, naglakad, maglalakad (nang mahaba)) v., inf. hike; take a long walk


maglakad-lakad

Tagalog

maglakad-lakad (naglalakad-lakad, naglakad-lakad, maglalakad-lakad) v., inf. take a short walk; promenade


maglakas-lakasan (naglalakas-lakasan, naglakas-lakasan, maglalakas-lakasan) v., inf. pretend to be strong enough (actually weak)


maglakas-loob

Tagalog

maglakas-loob (naglalakas-loob, naglakas-loob, maglalakas-loob) v., inf. key oneself up; raise one's courage


maglakayo

Tagalog

(naglalakayo, naglakayo, maglalakayo) v., inf. clown; act the clown


113 114 115 116 117 118 119 120 121


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z