Search result(s) - bangko

bangko

Tagalog

n. bankbangko

Tagalog

bangko n. 1. bench; 2. pew


bangko ng dugo

Tagalog

bangko ng dugo comp., n. blood bank


comp., n. bankbook


papel-de-bangko

Tagalog

papel-de-bangko n. bank note


bangkong kawayan comp., n. bamboo bench


bangkong pinaggagawan comp., n. work bench


labangko

Tagalog

n., zoo. wild duck


magbangko

Tagalog

magbangko (nagbabangko, nagbangko, magbabangko) v., inf. sit on a bench; use a bench