Search result(s) - lawa

lawa

Tagalog

lawa n. lagoon; lake; pool; pond


palakihang lawa

Tagalog

palakihang lawa comp. fish farm (fish)


alalawa

Tagalog

alalawa n., zoo. house spider


anglawan

Tagalog

anglawan (inaanglawan, inanglawan, aanglawan) v., inf. rinse clothes


anlalawa

Tagalog

anlalawa n., zoo. house spideranlawan

Tagalog

anlawan (inaanlawan, inanlawan, aanlawan) v., inf. give clothes a final rinsing


bahay-anlalawa

Tagalog

bahay-anlalawa n. spider web


bangkalawan

Tagalog

n., bot. large tree reaching 30 m high


banlawan

Tagalog

banlawan (binabanlawan, binanlawan, babanlawan) v., inf. rinse (clothes, etc.)


banlawan

Tagalog

banlawan n. place for rinsing clothes


bukas-makalawa

Tagalog

bukas-makalawa adv. someday; sometime in the future


dadalawahin

Tagalog

dadalawahin adj., n. of two peso denomination; two peso bill


dala-dalawa

Tagalog

dala-dalawa adj. two by two; in pairs; in groups of two


dalawa

Tagalog

dalawa adj. two; couple; dual; twofold


dalawahan

Tagalog

dalawahan adj. two by two; in pairs; in groups of two


dalawahin

Tagalog

dalawahin (dinadalawa, dinalawa, dadalawahin) v., inf. make into two; multiply by two


dalawampu

Tagalog

dalawampu adj., n. 1. twenty; 2. score


dalawang beses

Tagalog

dalawang beses adv. twice; two times


dalawang linggo

Tagalog

dalawang linggo comp. fortnight; two weeks


dalawang mukha

Tagalog

dalawang mukha comp., adj. double-faced; having two faces


1 2