Meaning of badya

badya

Tagalog

badya n. expression; assertion; declaration


badya

Tagalog

badya n. mimicry; mockery