Meaning of bahagimbilang na di angkop

bahagimbilang na di angkop

Tagalog

comp., n., mat. improper fraction