Meaning of balisungsungin

balisungsungin

Tagalog

balisungsungin (binabalisungsong, binalisungsong, babalisungsungin) v., inf. make into a cone or funnel