Meaning of bayad-pinsala

bayad-pinsala

Tagalog

bayad-pinsala n. compensation; amends; payment for loss or damagebayad-pinsala

Tagalog

bayad-pinsala n. damages; reparations; redress