Meaning of dagundong ng kulog

dagundong ng kulog

Tagalog

dagundong ng kulog comp., n. thunderclap