Meaning of dahon ng sumbrero

dahon ng sumbrero

Tagalog

n. brim of a hat