Meaning of gataan

gataan

Tagalog

gataan (ginagataan, ginataan, gagataan) v., inf. extract milk from coconut meat; add coconut milk to cooked food