Meaning of hapak

hapak

Tagalog

hapak adj. chopped