Meaning of hayop na dalawa ang paa

hayop na dalawa ang paa

Tagalog

comp., n. biped (animal with two feet)