Meaning of hindi makasalo ng bola

hindi makasalo ng bola

Tagalog

hindi; makasalo ((hindi) nakakasalo, nakasalo, makakasalo (ng bola)) v., inf. fail to catch a ball