Meaning of hindi makasarili

hindi makasarili

Tagalog

hindi makasarili comp., adj. unselfish; caring for others