Meaning of hindi makasiya

hindi makasiya

Tagalog

hindi makasiya ((hindi) nakakasiya, nakasiya, makakasiya) v., inf. disappoint; dissatisfy