Meaning of hindi masiyahan

hindi masiyahan

Tagalog

hindi masiyahan ((hindi) nasisiyahan, nasiyahan, masisiyahan) v., inf. be dissatisfied; be disappointed; be discontented