Meaning of hindi nagbabawa

hindi nagbabawa

Tagalog

hindi nagbabawa comp., adj. relentless; unyielding