Meaning of hindi nagkakalamangan|

hindi nagkakalamangan|

Tagalog

hindi nagkakalamangan adj. close; nearly equal