Meaning of hindi nagpapautang

hindi nagpapautang

Tagalog

hindi nagpapautang comp. no credit