Meaning of hindi nasaktan

hindi nasaktan

Tagalog

hindi nasaktan comp., adj. unhurt; not hurt



hindi nasaktan

Tagalog

hindi nasaktan comp., adj. unhurt; not hurt