Meaning of hindi pabagu-bago

hindi pabagu-bago

Tagalog

hindi adj. consistent; keeping to the same opinion or cause