Meaning of hindi paggamit

hindi paggamit

Tagalog

hindi paggamit comp. disuse; lack of use