Meaning of Hukumang

Hukumang

Tagalog

Hukumang Unang Dulugan comp., n. Court of First Instance