Meaning of Huling Hapunan

Huling Hapunan

Tagalog

Huling Hapunan n. the Last Supper