Meaning of huwag nang sabihin

huwag nang sabihin

Tagalog

huwag comp. don't say; don't mention