Meaning of iawang

iawang

Tagalog

iawang (iniaawang, iniawang, iaawang) v., inf. open a little (door, window, etc.)