Meaning of idalanging mapanganyaya

idalanging mapanganyaya

Tagalog

mapanganyaya (idinadalanging, idinalanging, idadalanging (mapanganyaya)) v., inf. curse; damn; wish evil upon