Meaning of iyakap

iyakap

Tagalog

(iniyayakap, iniyakap, iyayakap) v., inf. fold the arms around