Meaning of iyapak

iyapak

Tagalog

(iniyayapak, iniyapak, iyayapak) v., inf. set one's foot down on something