Meaning of iyukod

iyukod

Tagalog

iyukod (iniyuyukod, iniyukod, iyuyukod) v., inf. bow one's head/body; droop forward