Meaning of kaaya-aya

kaaya-aya

Tagalog

kaaya-aya adj. 1. pleasant; agreeable; 2. cheeful; 3. delightful; pleasurable


kaaya-aya

Tagalog

kaaya-aya adj. 1. pleasant; agreeable; 2. cheerful; 3. delightful