Meaning of kabikasan

kabikasan

Tagalog

n. elegance; urbanity