Meaning of kabilang buhay

kabilang buhay

Tagalog

kabilang buhay n. eternity; next life