Meaning of kagamitang-pandigma (mga -)

kagamitang-pandigma (mga -)

Tagalog

kagamitang-pandigma n., pl. armaments; munitions