Meaning of kahitaran

kahitaran

Tagalog

kahitaran n. lasciviousness; dissoluteness